Links Sitemap Business Linker Sitemap

EximBank asigură exporturile românești în ţările UE şi OECD până în 2026

803 afisari
Exportatorii români vor putea beneficia de protecție extinsă în derularea relațiilor comerciale cu partenerii din ţările UE şi OECD până la 31 decembrie 2026 odată cu prelungirea schemei de asigurare pe termen scurt a riscurilor temporar non-piață pe care EximBank o oferă în numele și în contul statului român.
"Pe lângă extinderea perioadei de aplicare, Comisia Europeană a autorizat și lărgirea arei de adresabilitate a acestei scheme de credit la export pe termen scurt pe zona IMM-urilor, prin majorarea plafonului de cifră de afaceri. Astfel, cifra de afaceri anuală maximă la export pentru IMM-urile care urmează să fie eligibile a fost majorată până la 2,5 milioane  de euro, ceea ce reprezintă o creștere cu 0,5 milioane de euro față de schema inițială. Considerăm că, în contextul actual, este important ca exportatorii români să beneficieze de cât mai multe forme de protecție în derularea tranzacțiilor internaționale și încurajăm firmele românești să exploateze această resursă prin care EximBank preia riscurile comerciale și politice oferind exportatorilor posibilitatea să încheie noi contracte sau să le prelungească pe cele existente în condiții de siguranță crescută”, a spus Traian Halalai, președintele executiv al EximBank.
Facilitatea se adresează tuturor categoriilor de exportatori - întreprinderi mici, mijlocii şi mari - pentru care EximBank poate acoperi până la 85% din pierderile înregistrate ca urmare a producerii unor riscuri comerciale și politice aferente partenerilor comerciali din ţările Uniunii Europene şi OECD.
Prin intermediul acestei scheme de ajutor, EximBank asigură, în numele şi în contul statului român, pe o perioadă de asumare a riscului mai mică de doi ani (care include durata de fabricaţie şi durata de rambursare), creanţele rezultate din tranzacțiile de export bunuri și servicii, împotriva  riscurilor temporar non-piață.
Asigurarea acoperă maximum 85% din pierderea asigurată în perioada de pre-livrare sau post-livrare, urmare producerii riscurilor comerciale (rezilierea arbitrară a unui contract de către un debitor privat, insolvenţa debitorului privat și a garantului său, neplata prelungită de către un debitor privat și de către garantul său a unei datorii rezultate din contract) și/sau politice (un debitor public sau o ţară împiedică realizarea unei tranzacţii de export; riscuri care excedează voinţei cumpărătorilor individuali sau care nu sunt în responsabilitatea cumpărătorilor individuali; riscul ca o ţară să nu transfere sau să nu permită transferul în ţara asiguratului a sumelor plătite de debitorii situaţi în acea ţară, forţă majoră în afara ţării asiguratului, inclusiv război).
În calitatea sa de Export Credit Agency (ECA) în România, EximBank a dezvoltat și oferă în numele și în contul statului român produse de asigurare care protejează încasările exportatorilor împotriva riscurilor asociate partenerilor externi şi a riscurilor asociate ţării de destinaţie și facilitează accesul la produsele de finanțare, putând fi cesionate în favoarea băncilor finanțatoare, pentru completarea mix-lui de garanții.

S-ar putea să îți placă:


COMENTARII:
Fii tu primul care comenteaza