Links Sitemap Business Linker Sitemap

Exim Banca Românească emite garanții de stat pentru proiecte de energie regenerabilă

237 afisari
Exim Banca Românească a lansat un nou produs de garantare în numele și în contul statului român care facilitează accesul la finanțare al companiilor care implementează proiecte de investiții în domeniul energiei regenerabile (energie eoliană, solară și geotermală, energie hidroelectrică, biomasă etc). Garanția, care poate acoperi până la 80% din valoarea finanțării, se acordă pentru creditele noi destinate acoperirii cheltuielilor de investiții și/sau capitalului de lucru necesar implementării proiectului de investiții în domeniul energiei regenerabile, inclusiv pentru credite destinate susținerii proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile.
Exim Banca Românească a lansat un nou produs de garantare în numele și în contul statului român care facilitează accesul la finanțare al companiilor care implementează proiecte de investiții în domeniul energiei regenerabile (energie eoliană, solară și geotermală, energie hidroelectrică, biomasă etc). Garanția, care poate acoperi până la 80% din valoarea finanțării, se acordă pentru creditele noi destinate acoperirii cheltuielilor de investiții și/sau capitalului de lucru necesar implementării proiectului de investiții în domeniul energiei regenerabile, inclusiv pentru credite destinate susținerii proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile. 'Extinderea portofoliului de produse oferite în cadrul activității de mandat al statului român de către Exim Banca Românească, prin lansarea garanțiilor pentru proiecte de investiții în energie regenerabilă, susține demersurile constante ale băncii de a sprijini activ sectoarele cheie ale economiei naționale. Suntem conectați permanent la evoluțiile economice și la cerințele clienților noștri și, în același timp, avem în vedere ajustarea instrumentelor noastre financiare pentru susținerea investițiilor care contribuie la materializarea țintelor ESG și la crearea de valoare în economie. Exim Banca Românească susține finanțarea viitorului sustenabil și sunt încrezător în capacitatea băncilor comerciale locale de a prezenta proiecte viabile în domeniul energiei curate, care să beneficieze de acest tip de garanții de stat", a spus Traian Halalai, președintele executiv al Exim Banca Românească. Proiectele eligibile pentru acordarea de garanții de stat în cadrul acestei scheme pot consta în: realizarea de capacități de producție a energiei electrice din surse regenerabile și a hidrogenului verde; realizarea de capacități de producție a bateriilor pentru stocarea energiei electrice, a celulelor și panourilor fotovoltaice, a echipamentelor și/sau materialelor de construcție fotovoltaice; cogenerare de înaltă eficiență pe gaz și/sau încălzire centralizată; construire de capacități de transport, distribuție și stocare a energiei electrice/termice și a gazelor naturale (inclusiv în combinație cu hidrogenul verde); construirea de sisteme de producere a energiei electrice prin metoda aerului comprimat și a turbinelor pe gaz lichefiat, pentru echilibrarea retelelor electrice; construirea de capacități de prelucrare a deșeurilor menajere, care au în componenta și producerea de energie electrică cu ajutorul derivatelor din deșeuri. Noua schemă de garantare respectă prevederile Comunicării Comisiei Europene cu privire la aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanții fiind destinată să asigure facilitarea accesului la finanțare al companiilor de proiect/Special Purpose Vehicles (SPV), care implementează proiecte de investiții destinate să contribuie la îndeplinirea obiectivelor Pactului Verde European, ca strategie de creștere sustenabilă a economiei europene și combaterea schimbărilor climatice, în concordanță cu angajamentele UE, inclusiv a obiectivelor naționale stabilite în Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta "Energie' (PNRR-E). Exim Banca Românească este o bancă universală 100% românească, aflată în top 10 cele mai mari instituții de credit după active. Banca oferă clienților săi, persoane fizice și juridice, o gamă largă de produse și servicii, adaptate nevoilor acestora. Independent de componentele specifice unei bănci universale, Exim Banca Românească continuă să acționeze pe segmentul garanțiilor și asigurărilor de stat, conform mandatului primit din partea statului român.

S-ar putea să îți placă:


COMENTARII:
Fii tu primul care comenteaza