Links Sitemap Business Linker Sitemap

Europa va construi 30-45 reactoare mari și va dezvolta reactoare modulare mici

469 afisari
La nivelul Europei un nou vânt pare să bată, deoarece energia nucleară nu mai este un tabu, nici măcar în cadrul Comisiei Europene, astfel a fost lansată "Alianța privind reactoarele modulare mici (SMR)", punctează expertul în energie Dumitru Chisăliță. Alianța Industrială Europeană pentru Reactoarele Modulare Mici (SMR) își propune să faciliteze și să accelereze dezvoltarea, demonstrarea și implementarea SMR-urilor în Europa până la începutul anilor 2030.

Europa are un obiectiv ambițios de a dezvolta capacități nucleare de până la 150 GW în Europa, față de aproximativ 100 GW în prezent (inclusiv 60 GW în Franța). Aceasta presupune „construcția a 30 până la 45 de noi reactoare mari și dezvoltarea de reactoare modulare mici (SMR). Având în vedere acest obiectiv, Alianța anticipează și nevoia de formare și competențe. Se estimează că până în 2050 vor fi create peste 300.000 de locuri de muncă directe și indirecte, inclusiv 200.000 de locuri de muncă calificate și 450.000 de noi angajați până în 2050.

Reactoarele modulare mici (SMR) includ caracteristici inovatoare de siguranță, care deschid calea pentru integrarea tehnologiilor nucleare în noile aplicații industriale și le fac mai atractive pentru potențialii investitori. Acestea au un rol cheie în sistemele energetice integrate, furnizând energie electrică și căldură cu emisii scăzute de carbon, cu o amprentă relativ mică. SMR-urile pot contribui la decarbonizarea sectoarelor cu emisii greu de redus, cum ar fi transporturile, industria chimică și siderurgică și termoficarea.

Alianța își propune să faciliteze și să accelereze dezvoltarea, demonstrarea și implementarea primelor proiecte SMR în Europa la începutul anilor 2030. Acesta operează prin grupuri de lucru specifice pentru a îmbunătăți condițiile favorabile pentru dezvoltarea, demonstrarea și desfășurarea SMR, inclusiv revitalizarea lanțului de aprovizionare nucleară. Activitățile sale vizează sprijinirea proiectelor specifice SMR și accelerarea implementării acestora pe piața europeană.

Marile puteri ale lumii – China, India, Statele Unite și Rusia – își dezvoltă și ele propriile SMR. SUA este deja implicată în proiecte cu Belgia și Italia și urmărește să implementeze primul reactor nuclear modular mic de fabricație americană din Europa în România și Cehia până la sfârșitul deceniului.

Plan strategic de acțiune Pentru atingerea acestor obiective, alianța va formula un plan strategic de acțiune, împreună cu foi de parcurs tehnologice, pentru a identifica:

• cele mai promițătoare, avansate tehnologii SMR, sigure, rentabile și eligibile pentru sprijinul alianței

• sprijinirea proiectelor SMR, consolidând lanțul de aprovizionare european (inclusiv combustibil și materii prime), abordând eventualele lacune și oferind îndrumări pentru proiectele SMR de la început până la implementare

• barierele de investiții, analiza oportunitățile de finanțare și explora noi opțiuni de combinare financiară pentru dezvoltarea SMR

• să stabilească modalități de informare și implicare a potențialilor utilizatori industriali ai SMR, cum ar fi industriile mari consumatoare de energie, producătorii de hidrogen etc.

• identificarea nevoilor viitoare de cercetare privind SMR și reactoare modulare avansate (AMR), identificând lacunele de competențe de-a lungul lanțului de aprovizionare care ar putea fi abordate în cadrul programului de cercetare și formare Euratom și prin programele naționale

• consolidarea schimburilor și a contactelor între promotorii de proiecte, autoritățile europene de reglementare în materie de securitate nucleară și autoritățile de reglementare din țările UE

• promovarea angajamentului public cu privire la SMR prin colaborarea cu organizațiile relevante ale societății civile și ONG-urile

• să faciliteze înființarea unei Academii de competențe nucleare în cadrul NZIA și să identifice competențele viitoare și nevoile de dezvoltare a competențelor

• să coopereze cu organismele internaționale relevante pentru a ajuta proiectele europene SMR să ajungă pe piețele internaționale

În combinație cu alte surse de energie curată, SMR-urile vor juca un rol în realizarea tranziției către energie curată și în creșterea securității energetice în Europa în următorii ani, ajutând la decarbonizarea industriei, la producerea de hidrogen cu emisii scăzute de carbon și la furnizarea de căldură industriei și districtelor urbane.

Pentru a accelera dezvoltarea și implementarea SMR-urilor, UE va trebui să-și îmbunătățească și mai mult capacitatea de a evalua siguranța și impactul noilor proiecte și tehnologii, precum și gama largă de aplicații posibile.

Alianța este o platformă europeană incluzivă și transparentă, care este deschisă tuturor entităților juridice publice și private care îndeplinesc criteriile specifice de eligibilitate prezentate în Termenii de referință. Procesul de înscriere se va încheia la 12 aprilie 2024.

S-ar putea să îți placă:


COMENTARII:
Fii tu primul care comenteaza