Links Sitemap Business Linker Sitemap

Tensionarea echilibrelor macroeconomice interne, primul risc sistemic ridicat după importanță

607 afisari
Riscul de nerambursare a creditelor contractate de către sectorul neguvernamental a fost revizuit în scădere, de la risc ridicat în cadrul exercițiului anterior la risc moderat în sondajul curent. În prezent, atât probabilitatea de apariție, cât și impactul potențial asupra sectorului bancar sunt evaluate ca fiind relativ ușor de gestionat.
Băncile autohtone au evaluat, pentru a treia oară consecutiv, riscul provenind din cadrul legislativ incert și impredictibil în domeniul financiar-bancar ca fiind unul sever, însă cu o intensitate în scădere, potrivit Sondajului trimestrial privind riscurile sistemice, publicat de BNR. Bancile estimează riscul menționat ca fiind dificil de gestionat și cu un impact foarte ridicat asupra sistemului financiar. 

Potrivit BNR, in cadrul exercițiului curent a fost introdus un nou risc privind tensionarea echilibrelor macroeconomice interne, care a fost evaluat de către instituțiile de credit drept primul risc ridicat după importanță: "Acest risc este apreciat ca având o probabilitate ridicată de apariție, un impact peste medie și ca fiind dificil de gestionat. Aprecierea băncilor referitoare la acest risc este în linie cu evaluările BNR.

Conform celui mai recent Raport asupra stabilității financiare, BNR a evaluat acest risc ca fiind unul ridicat și în creștere comparativ cu evaluările anterioare în contextul deteriorării balanței contului curent și al incertitudinilor privind conduita politicii fiscale.

Următoarele trei riscuri considerate la un nivel ridicat de către instituțiile de credit sunt:
(1) riscul de creștere a costului de finanțare ca urmare a majorării ratei dobânzii și/sau a deprecierii cursului de schimb,
(2) riscul deteriorării rapide a încrederii investitorilor în economiile emergente în contextul evoluțiilor externe și
(3) riscul asociat inovației financiare și provocărilor la adresa securității cibernetice. Evaluarea acestor riscuri s-a menținut constantă comparativ cu exercițiul anterior.

Următoarele cinci riscuri sunt incluse în categoria riscurilor moderate: (i) riscul de nerambursare a creditelor contractate de către sectorul neguvernamental, (ii) riscul de intensificare a legăturii dintre sectorul bancar și sectorul public, (iii) riscul asociat evoluțiilor din piața imobiliară rezidențială, (iv) riscul provenind din creșterea accelerată a creditării populației și (v) riscul de menținere a unei evoluții modeste a activității de creditare a sectorului companiilor nefinanciare.

Totodată, s-a înregistrat o inversare din punct de vedere al importanței între riscul (iii) și cel de la punctul (iv), în sensul majorării importanței riscului asociat evoluțiilor din piața imobiliară rezidențială, față de exercițiul precedent, potrivit BNR. Poziția ultimului risc din acest clasament s-a menținut neschimbată comparativ cu evaluările anterioare.

S-ar putea să îți placă:


COMENTARII:
Fii tu primul care comenteaza