Links Sitemap Business Linker Sitemap

Nu trageți în pianist! Supravegherea prudențială este diferită de supravegherea comportamentală

De ceva vreme, Banca Națională a României este supusă criticilor pentru faptul că, deși are atribuții de supraveghere a instituțiilor de credit, nu se implică în modul în care acestea își conduc afacerile în relația cu consumatorii. Acuzele se bazează pe asteptări ce sunt neîntemeiate. Banca centrală este abilitată de lege să exercite supraveghere de natură prudențiala ce urmărește, în esență, asigurarea solvabilității și lichidității instituțiilor de credit, pentru ca acestea să facă față angajamentelor lor. Activitatea de supraveghere orientată spre protecția consumatorilor de servicii bancare este, in Romania, atributul altei entități. În acest context, se impun clarificări conceptuale privind cele două tipuri de reglementare si control, pentru o mai bună întelegere a limitelor intervenției de supraveghere a băncii centrale.
Principalele obiective ale reglementării  în sectorul bancar

Literatura economică subliniază, în mod clar, existența a două mari obiective în reglementarea sectorului bancar:
(1) menținerea stabilității și încrederii în sistemul bancar;
(2) respectarea de către bănci a  obligațiilor lor profesionale față de clienti în vederea  protejării utilizatorilor de servicii bancare.
Acestor obiective le corespund două tipuri de supraveghere: supravegherea prudențială, respectiv supravegherea de conduită (comportamentală).

Ce se înțelege prin  noțiunea de supravegherea prudențială bancară?
Supravegherea prudențială bancară urmărește asigurarea stabilității sistemului bancar și a instituțiilor bancare individuale. Ea este necesară datorită rolului important jucat de bănci într-o economie națională și posibilității  generării de către acestea a riscului de sistem (risc sistemic), fapt ce determină ca stabilitatea sistemului bancar să fie recunoscută ca o problemă de interes public.

Riscul sistemic reprezintă posibilitatea ca problemele majore ale unei instituții bancare să ducă la o criză a întregului sistem bancar, cu efecte negative asupra macrostabilității economice. Băncile sunt expuse riscului sistemic datorită naturii lor. Ele funcționează cu un grad înalt de îndatorare (“high leverage”) și dispun de active a căror valoare este greu de calculat. Această asimetrie informațională corelată cu faptul că datoriile băncilor sunt rambursabile la cerere, la valoarea nominală, și pe o baza secvențială (retragerile de depozite se fac pe principiul “primul venit, primul servit”) determină ca băncile să fie succeptibile a fi ținta unor retrageri masive de depozite, deponenții reacționând disproporționat la zvonuri și retragând fonduri chiar din băncile solvabile. Astfel, problemele cu care se confruntă unele instituții pot declanșa, prin contaminare, o criză de sistem (criza sistemică).

Protecția împotriva riscului sistemic se obține  prin emiterea de către autoritățile naționale competente de reglementări prudențiale aplicabile instituțiilor bancare, ce urmăresc ex-ante reducerea riscurilor asumate de acestea. De asemenea, autoritățile de supraveghere prudențială monitorizează aceste instituții ca să se asigure că ele respectă regulile de prudență bancară și nu au expuneri de risc excesivși iau măsuri corective acolo unde este cazul, de la formularea de recomandări până la aplicarea de sancțiuni. Prin acest mecanism care se concentrează asupra solvabilității, lichidității și profitabilității fiecărei bănci în parte se urmărește menținerea sănătății financiare a instituțiilor individuale în vederea protejării intereselor creditorilor (deponenților) lor și a menținerii stabilității intregului sistem bancar. De subliniat că, supravegherea prudențială asigură indirect protecție consumatorilor (deponenților), întrucât prin menținerea solvabilității băncilor vor fi evitate pierderile generate de falimentele bancare.

Controlul prudențial se efectuează în conformitate cu principiile economiei de piață, supraveghetorii bancari neintervenind în operațiunile individuale ale băncilor, răspunderea pentru deciziile luate revenind managerilor și adminstratorilor lor. În acest context, rolul supravegherii bancare prudențiale este de a obține asigurarea că proprietarii și managerii băncilor sunt constienți de riscurile asumate ca urmare a tranzactiilor efectuate, că aceste instituții dispun de sisteme de conducere, informare și control care încurajează prudența bancară și că atunci când o bancă se confruntă cu dificultăți financiare, acestea sunt gestionate într-un asemenea mod încât să fie minimizat riscul sistemic.

continuare in siteS-ar putea să îți placă:


COMENTARII:
Fii tu primul care comenteaza