Links Sitemap Business Linker Sitemap

Exim Banca Românească acordă credite în cadrul programului IMM PLUS

284 afisari
Exim Banca Românească continuă să acorde și în acest an credite în cadrul programului IMM PLUS, facilitând IMM-urilor și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie accesarea de finanțări în condiții speciale pentru asigurarea lichidităților necesare în activitatea curentă sau investiții.
Caracteristicile principale ale finanțărilor:
- Valoarea maximă a unei finanțării acordate este de 5 mil. lei pentru linii de credit pentru finanțarea capitalului
de lucru și 10 mil. lei pentru credite de investiții. Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care
pot fi acordate unui beneficiar în cadrul programului nu poate depăși 10 mil. lei, respectiv 5 mil. lei pentru
beneficiarii din domeniul agriculturii primare, acvaculturii și pisciculturii.
- Durata maximă a finanțării este de 72 luni în cazul creditelor de investiții și 36 luni pentru credit/ linii de credit
pentru capital de lucru.
Finanțările pot fi accesate cu garanții de stat care acoperă în proporție de maximum 90% creditele acordate,
comisioanele aferente garanțiilor fiind subvenționate de stat pe toată perioada creditului. Dobânda este de
asemenea subvenționată pentru primele 12 luni (cu excepția beneficiarilor componentei AGRO PLUS), iar
costurile pentru toate componentele sunt ROBOR 3M + 1,9 % în cazul creditelor pentru capital de lucru și
ROBOR 3M + 1,5% în cazul creditelor de investiții.
Programul se derulează până la 30 iunie 2024, iar solicitările se pot depune pentru una dintre componentele:
- IMM PLUS, dedicată susținerii IMM-urilor și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, inclusiv start-
up-uri, din toate sectoarele/domeniile de activitate cu excepția celor cuprinse în celelalte componente AGRO
PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS, RURAL PLUS, INNOVATION PLUS.
- AGRO PLUS, dedicată IMM-urilor și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, , inclusiv start-upuri,
din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar.
- IMM PROD PLUS, având ca obiectiv asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor pentru IMM-uri și
întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, inclusiv start-up-uri, care activează în sectoare productive.
- CONSTRUCT PLUS, având ca obiectiv susținerea nevoilor de finanțare pentru îmbunătățirea eficienței
energetice, realizarea investițiilor în domeniul energiei verzi și alinierea la obiectivele de mediul implementate
de IMM-uri și întreprinderi mici cu capitalizare de piață medie din sectorul construcțiilor, inclusiv start-upuri.
- INNOVATION PLUS, dedicată susținerii companiilor românești inovative și/sau care își promovează produsele
și serviciile destinate exportului.
- RURAL PLUS, având ca obiectiv asigurarea lichidităților prin credite de investiții și credite/linii de credit pentru
capital de lucru acordate fermierilor, IMM-urilor, întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie precum și
întreprinderilor mari din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii, sectorului alimentar și comerțului cu
produse agricole, piscicole și alimentare, cu excepția tutunului și a băuturilor alcoolice.
Exim Banca Românească oferă clienților săi, persoane fizice și juridice, o gamă largă de produse și servicii de
calitate, adaptate nevoilor acestora. Banca operează o rețea națională de distribuție de 83 de
sucursale și 26 de Centre de Afaceri, acestea din urmă fiind dedicate exclusiv companiilor, rețea care îi permite
să fie aproape de clientela de retail și corporate și să implementeze diverse programe de dezvoltare românești și
europene.

S-ar putea să îți placă:


COMENTARII:
Fii tu primul care comenteaza