Links Sitemap Business Linker Sitemap

Netcity are obligaţia să asigure accesul la infrastructură în condiţii echivalente tuturor furnizorilor de reţele publice de comunicaţii

777 afisari
Netcity are obligaţia să asigure accesul la infrastructură în condiţii echivalente tuturor furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice care solicită sau beneficiază deja de acces la infrastructură, iar cererile de acces pot fi refuzate doar pentru motive obiective, precizează Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).
"Adoptarea acestei decizii este rezultatul unui proces deosebit de laborios derulat pe parcursul mai multor ani în contextul adoptării unei noi legislaţii în domeniul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice. Sper ca, în următoarele luni, să vedem cu toţii schimbările pe care această decizie le va genera în Bucureşti. Decizia facilitează o concurenţă reală la nivelul capitalei, care se va reflecta în preţuri mai atractive şi servicii competitive", susţine preşedintele ANCOM, Sorin Grindeanu.

Potrivit arbitrului telecom, "Netcity are obligaţia să asigure accesul la infrastructură în condiţii echivalente tuturor furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice care solicită sau beneficiază deja de acces la infrastructură, dacă aceştia se află în circumstanţe echivalente".

"În cazul în care dezvoltatorul acordă condiţii mai favorabile unui furnizor, atunci are obligaţia să acorde aceleaşi condiţii tuturor furnizorilor, pe baze nediscriminatorii. Totodată, Netcity are obligaţia să asigure terţilor (furnizorilor) acces la infrastructură cel puţin în aceleaşi condiţii, inclusiv în ceea ce priveşte calitatea, cu cele pe care şi le aplică sau pe care le aplică şi persoanelor juridice din acelaşi grup şi să trateze în acelaşi interval de timp cererile de acces la infrastructură sau solicitările de informaţii transmise de furnizori. Dezvoltatorul proiectului va publica pe pagina de internet informaţii precum: amplasarea canalizaţiei (lista străzilor şi imobilele acoperite de reţea), condiţiile tehnice de acces şi tarifele aferente, regulile pentru utilizarea eficientă a canalizaţiei, termenul de soluţionare a cererilor de acces şi de punere la dispoziţie a elementelor de infrastructură şi indicatorii de calitate. Netcity are obligaţia de a publica şi contractele cadru de acces la infrastructură fizică şi de a pune la dispoziţia furnizorilor interesaţi un punct de contact pentru furnizarea de informaţii şi gestionarea cererilor de acces", se menţionează în comunicatul citat.

ANCOM subliniază că dezvoltatorul poate refuza cererile de acces numai din motive obiective, precum: imposibilitatea tehnică, lipsa spaţiului disponibil, afectarea integrităţii şi securităţii reţelelor deja instalate sau existenţa riscului de interferenţe semnificative cauzate de furnizarea serviciilor pe elementele de reţea care ar urma să fie instalate.

"Serviciile pe care dezvoltatorul este obligat să le pună la dispoziţia furnizorilor interesaţi sunt serviciul de închiriere tubetă transport, serviciul de închiriere tubetă racord şi serviciul de închiriere fibră optică neechipată branşament FTTB. Netcity are la dispoziţie un termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei ANCOM, pentru a pune în acord contractele în vigoare cu dispoziţiile deciziei", notează Autoritatea.

Conform grilei tarifare revizuite de ANCOM, Netcity Telecom nu poate percepe mai mult de 73,16 euro/km/lună pentru serviciul de închiriere tubetă transport, 0,224 euro/metru/lună pentru serviciul de închiriere tubetă racord şi 0,277 euro/metru/lună pentru serviciul branşament FTTB.

"Tarifele pentru serviciul închiriere tubetă transport şi închiriere racord vor fi multiplicate cu 1,27 în cazul instalării de cablu coaxial şi, respectiv, cu 1,5 în cazul instalării de cablu cu fire de cupru torsadate. Tarifele maxime stabilite nu includ TVA. Contractele de acces la infrastructură dintre furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi Netcity se vor încheia în maxim 30 de zile de la primirea cererii de acces, iar în cazul modificării sau completării unui contract termenul maxim de negociere este de 15 zile de la data primirii cererii. Durata contractului de acces la infrastructură se stabileşte prin negociere între părţi şi poate fi cuprinsă între 3 ani şi 5 ani", precizează ANCOM. (Agerpres)

S-ar putea să îți placă:


COMENTARII:
Fii tu primul care comenteaza