Links Sitemap Business Linker Sitemap

Erste Group raportează un profit net de 1,31 mld. EUR pentru 2017

747 afisari
Erste Group a anunţat că venitul net din dobânzi s-a diminuat la 4.353,2 mil. EUR (-0,5%; 4.374,5 mil. EUR) în ciuda creşterii creditării, în principal din cauza venitului din dobânzi mai mic obţinut din portofoliul de titluri de stat şi a unui efect de "unwinding" mai redus.

Venitul net din taxe şi comisioane a crescut la 1.851,6 million mil. EUR (+3,8%; 1.783,0 mil. EUR). Venitul din operaţiunile cu valori mobiliare, din administrarea de active şi brokeraj a crescut substanţial, în timp ce venitul din creditare a scăzut. Venitul net din tranzacţionare s-a redus semnificativ la 222,8 mil. EUR (-21,5%; 283,8 mil. EUR). Prin urmare, venitul operaţional a rămas aproape stabil la 6.669,0 mil. EUR (-0,3%; 6.691,2 mil. EUR). Cheltuielile administrative generale au crescut la 4.158,2 mil. EUR (+3,2%; 4.028,2 mil. EUR). Aceasta s-a datorat unei creşteri raportate de categoria "alte cheltuieli administrative” şi de avansul deprecierii şi amortizării (+6,0% şi, respectiv, +1,5%), precum şi unor cheltuieli de personal mai mari, în valoare de 2.388,6 mil. EUR (+2,1%; 2.339,3 mil. EUR). Acest indicator include contribuţiile pentru schemele de garantare a depozitelor, în valoare totală de 82,2 mil. EUR (88,8 mil. EUR). În consecinţă, profitul operaţional s-a diminuat la 2.510,8 mil. EUR (-5,7%; 2.663,0 mil. EUR). Raportul cost/venit a crescut la 62,4% (60,2%).
Costurile nete cu provizioanele aferente activelor financiare au continuat să scadă, la 132,0 mil. EUR, respectiv 9 puncte de bază în raport cu nivelul mediu al creditelor brute către clienţi (195,7 mil. EUR, respectiv 15 puncte de bază), atingând astfel un minim istoric. Aceasta s-a datorat scăderii semnificative a raportului dintre provizioanele constituite şi cele eliberate, aferente activităţii de creditare, în special în Austria şi Republica Cehă. Rata creditelor neperformante s-a îmbunătăţit din
nou la 4,0% (4,9%). Rata de acoperire a creditelor neperformante s-a menţinut constantă la 68,8%
(69,1%).
Andreas Treichl, CEO al Erste Group Bank AG, a declarat: "Anul 2017 a dovedit încă o dată că modelul nostru de business de bancă în serviciul clienților și companiilor din Europa Centrală şi de Est funcționează, şi dă rezultate excelente – incluzând aici cel mai mare profit net înregistrat vreodată, de 1,31 miliarde de euro. Dovadă sunt şi intrările nete excepţionale de 13 miliarde de euro înregistrate de depozitele clienţilor şi cererea puternică din partea antreprenorilor şi a clienţilor de retail, cărora le-am acordat împrumuturi noi de peste 9 miliarde de euro. Această evoluţie a fost susţinută puternic de creşterea economiilor din regiunea ECE care a depăşit-o pe cea din Europa de Vest şi ar trebui să continue să o facă şi în 2018. În plus, indicatorii noştri de capital şi de lichiditate au contribuit semnificativ la rezultatele raportate în anul 2017. Rata creditelor neperformante a scăzut la 4%, nivel pe care nu l-am mai atins de dinainte de criza financiară globală, iar provizioanele noastre de risc au atins un nivel extrem de redus de 9 puncte de bază. Însă, obiectivul nostru nu este eliminarea provizioanelor de risc pentru că doar asumându-ne riscuri ne putem sprijini clienţii. Având în vedere o perspectivă pozitivă, considerăm că acţionarii noştri ar trebui să beneficieze de aceste rezultate bune pentru anul 2017 şi, prin urmare, le vom propune un dividend de 1,20 EUR pe acţiune, în creştere cu 20% față de anul precedent. Pentru anul 2018, avem două zone clare de interes: să investim în angajaţi, astfel încât să putem oferi cea mai bună consiliere clienţilor, şi să extindem platforma noastră digitală bancară George în toate ţările în care suntem prezenţi. Vrem să fim o bancă complet digitalizată şi care are cei mai buni consilieri pentru clienţi".

Poziţia "alte rezultate operaţionale” s-a situat la -457,4 mil. EUR (-665,0 mil. EUR). Îmbunătăţirea sa
datorat în mare măsură reducerii semnificative a taxelor pe operaţiunile bancare în Austria, la 23 mil.
EUR (306,7 mil. EUR, inclusiv plata extraordinară a taxei bancare în valoare de 200,9 mil. EUR
introdusă de Legea austriacă privind taxarea băncilor). În ansamblu, taxele pe operaţiunile bancare şi
financiare au scăzut la 105,7 mil. EUR (388,8 mil. EUR), incluzând contribuţiile anuale la fondurile de
rezoluţie în valoare de 65,8 mil. EUR (65,6 mil. EUR) şi provizioane de 45 mil. EUR pentru pierderile
din creditele acordate consumatorilor ca urmare a deciziilor curţii supreme referitoare la ratele negative
ale dobânzii de referinţă din Austria.
Taxa pe participaţiile minoritare a crescut la 351,5 mil. EUR (+29,2%; 272,0 mil. EUR), pe fondul
creşterii contribuţiilor la profit ale băncilor de economii. Rezultatul net atribuibil proprietarilor
societăţii mamă a crescut la 1.316,2 mil. EUR (+4,1%; 1.264,7 mil. EUR).
Capitalul total excluzând elementele de capital suplimentar de nivel 1 (AT1) a crescut la 17,3 mld.
EUR (16,1 mld. EUR). După aplicarea deducerilor şi filtrelor conform cadrului de reglementare CRR,
capitalul comun de rang 1 (CET1, Basel 3 implementat parțial) a crescut la 14,7 mld. EUR (13,6 mld.
EUR). Fondurile proprii totale (Basel 3 implementat parțial) s-au majorat la 20,3 mld. EUR (18,8 mld.
EUR). Activele totale ponderate la risc (inclusiv riscurile de credit, de piaţă şi operaţionale, Basel 3
implementat parţial) au crescut la 110,0 mld. EUR (101,8 mld. EUR). Capitalul comun de rang 1
(CET1, Basel 3 implementat parțial) s-a menţinut la 13,4% (13,4%), iar indicele de capital total (Basel
3 implementat parţial) la 18,5% (18,5%).
Activele totale au crescut la 220,7 mld. EUR (+6,0%; 208,2 mld. EUR). Numerarul şi echivalentele de
numerar au crescut la 21,8 mld. EUR (18,4 mld. EUR), în timp ce creditele şi avansurile către instituţiile
de credit s-au majorat la 9,1 mld. EUR (3,5 mld. EUR). Portofoliul net de credite şi avansuri către
clienţi a crescut la 139,5 mld. EUR (+6,8%; 130,7 mld. EUR). În privinţa pasivelor, depozitele de la
bănci s-au majorat la 16,3 mld. EUR (14,6 mld. EUR), iar depozitele de la clienţi au continuat să
crească – mai ales în Republica Cehă şi Austria – şi au ajuns la 150,9 mld. EUR (+9,4%; 138,0 mld.
EUR). Rata credite/depozite s-a situat la 92,4% (94,7%).

PERSPECTIVE PENTRU 2018
Erste Group estimează o rentabilitate a capitalului tangibil (ROTE) de peste 10% în 2018. Creşterea
economică foarte solidă anticipată în pieţele principale Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, România,
Croaţia, Serbia şi Austria, creşterea dobânzilor în mai multe din pieţele noastre şi costurile de risc aflate
încă la minime istorice ar trebui să fie factori de susţinere pentru obţinerea acestui obiectiv. Pe de altă
parte, o încetinire a creşterii economice la nivel regional sau global precum şi potenţialele - încă
necuantificabile – riscuri politice sau de reglementare ar putea să îl pună în pericol.
În 2018, evoluţia pozitivă a economiei ar trebui să se reflecte în rate de creştere (creştere reală a PIBului)
cuprinse între 3% şi 5% în pieţele principale din ECE în care activează Erste Group. Toţi ceilalţi
parametri economici sunt aşteptaţi să evolueze de asemenea semnificativ. Ratele şomajului ar urma să
se menţină la minime istorice – în Cehia şi Ungaria acestea sunt deja printre cele mai reduse din UE.
Se estimează că inflaţia va creşte însă va rămâne la un nivel scăzut, iar poziţiile competitive puternice
ar trebui să ducă din nou la excedente ale contului curent. Este de aşteptat ca situaţia fiscală şi nivelele
datoriei publice să rămână la un nivel solid. Pentru Austria se estimează o accelerare a creşterii
economice, la o rată de aproape 3%. Per ansamblu, creşterea continuă să fie alimentată de consumul
intern în toate economiile. Se aşteaptă ca exporturile să aibă o contribuţie neutră la creşterea
economică.
În acest context, Erste Group se aşteaptă la o creştere de 4-6% a creditării nete. În 2018, venitul net
din dobânzi ar urma să crească uşor datorită creşterii dobânzilor pe termen scurt şi lung, în principal în
Republica Cehă şi România, dar şi la nivel global, şi astfel să scadă presiunea asupra marjei din
plasamentele în obligaţiuni suverane. Venitul net din taxe şi comisioane, a doua componentă cheie,
este de asemenea aşteptat să crească moderat în 2018. La fel ca în 2017, operaţiunile cu valori
mobiliare, administrarea de active şi asigurările ar uma să înregistreze un reviriment. Se aşteaptă ca
celelalte componente ale venitului să rămână stabile, în cea mai mare măsură, în ciuda volatilităţii
venitului net din tranzacţionare. În consecinţă, venitul operaţional ar trebui să crească uşor în 2018.
Cheltuielile operaţionale sunt aşteptate să scadă uşor în 2018, în principal pentru că în 2017 au fost
angajate cheltuieli mai mari de IT în proiectele de reglementare, iar acestea nu vor mai atinge acelaşi
nivel în 2018. Erste Group va continua să investească în digitalizare în 2018 şi implicit în creşterea
competitivităţii sale viitoare. Accentul va fi pus pe simplificarea produselor, standardizarea proceselor
sau pe implementarea la nivel de grup a platformei digitale George. După implementarea în Austria,
George va fi lansat pe scară largă în 2018 şi în Republica Cehă, Slovacia şi România.
Per ansamblu, se estimează că profitul operaţional va creşte în 2018.
Costurile de risc ar urma din nou să sprijine profitul net în 2018. În contextul creşterii moderate a ratelor
de dobândă, costurile de risc ar urma să crească doar marginal, însă îmbunătăţirea suplimentară a
calităţii activelor ar urma să aibă un efect de atenuare. În general, Erste Group nu se aşteaptă la o
repetare a minimelor istorice atinse de costul de risc în 2017, de 9 puncte de bază în raport cu nivelul
mediu al creditelor brute către clienţi. Deşi previziuni precise sunt dificil de făcut în contextul actual,
Erste Group estimează pentru 2018 costuri de risc de circa 20 puncte de bază din nivelul mediu al
împrumuturilor către clienţi. Implementarea standardului de contabilitate IFRS9 nu se estimează că va
avea un impact semnificativ asupra rezultatelor financiare în 2018.
Estimând o cotă de impozitare de circa 22% şi o taxă pe participaţiile minoritare similară, Erste Group
are ca obiectiv o rentabilitate a capitalului tangibil (ROTE) de peste 10%.
Potenţiale riscuri privind perspectivele sunt evoluţiile ratelor de dobândă ce pot diferi de estimări,
măsurile politice sau de reglementare ce vizează băncile, precum şi evoluţiile geopolitice şi economice
globale.
Citeşte mai multe despre: Erste

S-ar putea să îți placă:


COMENTARII:
Fii tu primul care comenteaza