Links Sitemap Business Linker Sitemap

BCR vizează o îmbunatăţire a performanţei financiare pe termen scurt

2029 afisari
Banca Comercială Română (BCR) a anunţat realizarea unui rezultat operaţional de 1.096,6 milioane de lei (245,6 milioane euro) în S1 2014, susţinut de performanţa comercială solidă a segmentelor sănătoase ale afacerii, înglobând o cotă de piaţă puternică aferentă creditelor noi si consolidarea bazei de depozite.
În condiţiile unui nivel al solvabilităţii aflat la maximul istoric (16,4%), si capitalizării puternice (7,3 miliarde de lei), banca s-a angajat să accelereze soluţionarea portofoliului de credite neperformante, estimând o îmbunatăţire semnificativă a calităţii bilanţului şi performanţei financiare în viitorul apropiat, în pofida faptului că profitabilitatea este afectată pe termen scurt de provizionarea susţinută. Rezultatul net pentru S1 2014 este negativ, de -276,6 milioane de lei (-61,9 milioane euro).

Tomas Spurny, CEO al BCR, a declarat: "Intrăm în a doua jumătate a anului 2014 cu intenţia serioasă de a curăţa bilanţul si de a spori capacitatea viitoare de a livra performanţe puternice generate de baza sănătoasă si solidă a băncii. Iar această bază, activitatea comercială curentă, prezintă semne de îmbunătăţire continuă. BCR înregistrează în acest moment o cotă de piaţă respectabilă pe segmentul creditărilor noi, precum si consolidarea bazei de depozite. Pe lângă soluţionarea accelerată a moştenirii de credite neperformante, intenţionăm să îmbunătăţim si mai mult capacitatea noastră competitivă, pe segmentele retail si corporate."

În segmentul retail, campaniile au consolidat soldul creditelor performante la aproximativ 16,8 miliarde de lei, T2 2014 fiind primul trimestru din ultimii trei ani în care noile credite au compensat volumele creditelor rambursate sau scadente. La 8,8 miliarde de lei, portofoliul de credite pentru locuinţe are o dezvoltare satisfăcătoare, comparativ cu 8,6 miliarde de lei la sfârsitul anului 2013. Portofoliul de credite în monedă locală a crescut în mod încurajator la 6,1 miliarde de lei, comparativ cu 5,5 miliarde de lei la sfârsitul anului 2013. Rata medie a dobânzii pentru creditele de retail a fost la finalul S1 cu 25 puncte de bază mai mică faţă de finalul anului 2013.

În segmentul corporate, portofoliul de credite performante s-a stabilizat la aproximativ 12 miliarde de lei, luna iunie 2014 fiind prima din an în care creditarea nouă a determinat o crestere a soldului general al creditelor comparativ cu luna anterioară. Cresterea a fost generată în special de cresterea creditării IMM-urilor si a clienţilor corporativi mari în sectoare cum ar fi energie, agricultură, construcţii, farmacie si asistenţă medicală, industrie, IT&C, expunerile la piaţa imobiliară si entităţile din sectorul public fiind în continuă scădere. Rata medie a dobânzii a fost la finalul S1 cu 15 puncte de bază mai mică faţă de finalul anului 2013.

BCR administrează un portofoliu de credite neperformante de aproximativ 12,9 miliarde de lei, pe care s-a hotărât să-l soluţioneze într-o manieră accelerată, în vederea îmbunătăţirii semnificative a calităţii bilanţului si performanţei financiare în viitorul apropiat. BCR are o ţintă de reducere cu 25% a soldului de credite neperformante până la finele anului 2014. Costurile de risc care decurg din această operaţiune sunt de asteptat să depăsească rezultatul operaţional al băncii în anul 2014. Capitalizarea băncii va absorbi măsurile de curăţare a bilanţului menţionate mai sus si va rămâne puternică pentru a sprijini o crestere consistentă în toate liniile de afaceri.

În această perspectivă, BCR a semnat în luna iulie o tranzacţie de vânzare de 1 miliard de lei a unui pachet de credite corporate neperformante (garantate, aflate în procedura legală - insolvenţă, executare silită), către un consorţiu de investitori străini si linii de finanţare disponibile aferente.

Rata solvabilităţii în conformitate cu standardele locale (independente ale BCR, IFRS cu filtre prudenţiale) la 31 mai 2014 a fost de 16,4%, peste cerinţele de reglementare ale Băncii Naţionale a României (minim 10%). De asemenea, rata capitalului de nivel 1+2 conform IFRS de 24,8% (Grup BCR) în decembrie 2013 indică adecvarea capitalului BCR si sprijinul continuu oferit de Erste Group.


Potrivit băncii, curăţarea bilanţului va avea astfel un impact foarte limitat asupra ratelor de solvabilitate ale băncii; baza de capital rămâne puternică si va sprijini o bună crestere în toate liniile de afaceri.

Sumele datorate clienţilor au scăzut usor, cu 1,3%, la 37.014,6 milioane de lei (8.445,0 milioane de euro) la 30 iunie 2014, comparativ cu 37.500,0 milioane de lei (8.387,4 milioane de euro) la sfârsitul lui decembrie 2013.

Depozitele clienţilor rămân principala sursă de finanţare a BCR, în timp ce bancă beneficiază de un sprijin substanţial din partea băncii-mamă, beneficiind în acelasi timp de surse diversificate de finanţare si acorduri cu alte instituţii financiare internaţionale.

Volumul total al creditelor către clienţi (înainte de provizioane, conform IFRS) a scăzut cu 5,7%, la 35.601,5 milioane de lei (8.122,6 milioane de euro), de la 37.758,6 milioane de lei (8.445,2 milioane de euro) la sfârsitul anului 2013, în special datorită curăţării portofoliului, noile credite din segmente specifice reusind deja să acopere rambursările si restituirile naturale. Banca intenţionează să se concentreze asupra creditării în lei, astfel încât să inverseze combinaţia de valute în cadrul portofoliului de credite pe termen mediu si lung, în favoarea monedei locale si să-si folosească din plin capacitatea puternică de autofinanţare în lei.

BCR si-a menţinut poziţia de lider de piaţă, în pofida scăderii activelor totale cu 5,1%, la 63.346,0 milioane de lei (14.452,6 milioane de euro), comparativ cu 66.728,8 milioane de lei (14.924,8 milioane de euro) la 31 decembrie 2013.

Venitul net din dobânzi a scăzut cu 13,9%, la 1.228,8 milioane de lei (275.1 milioane de euro), de la 1.426,3 milioane de lei (324,7 milioane de euro) în S1 2013, în condiţiile unui mediu caracterizat de rate ale dobânzilor mai reduse, a eforturilor de stabilire a unor preţuri competitive în piaţă si accelerării soluţionării bilanţului de credite neperformante.

Venitul net din comisioane a crescut cu 10,6%, la 360,6 milioane de lei (80,7 milioane de euro), de la 326,1 milioane de lei (74,2 milioane de euro) în S1 2013, datorită concentrării continue si de succes pe servicii de tranzacţii bancare, trecerii la operaţiuni fără numerar şi preferinţei clienţilor pentru soluţii alternative de investiţii si produse de asigurare.

Venitul net din tranzacţionare a scăzut cu 8,2%, la 203,6 milioane de lei (45,6 milioane de euro), de la 221,8 milioane de lei (50,5 milioane de euro) în S1 2013 din cauza tranzacţiilor valutare mai reduse.

Veniturile din exploatare au scăzut cu 9,5%, la 1.804,3 milioane de lei (404,0 milioane de euro), de la 1.994,6 milioane de lei (454,1 milioane de euro) în S1 2013.

Cheltuielile administrative generale au ajuns în S1 2014 la 707,6 milioane de lei (158,5 milioane de euro), în scădere cu 13,2% faţă de 814,8 milioane de lei (185,5 milioane de euro), în S1 2013, reflectând beneficiile complete ale restructurării si un management strict al costurilor. Astfel, raportul cost-venituri s-a îmbunătăţit, la 39,2% în S1 2014, faŢă de 40,8% în S1 2013.

Costurile nete cu deprecierea activelor financiare altele decât la valoarea justă prin profit sau pierdere au crescut cu 29,5%, până la 1306,6 milioane de lei (292,6 milioane de euro) în S1 2014, comparativ cu 1.008,6 milioane de lei (229,6 milioane de euro), în S1 2013. Rata de acoperire a creditelor neperformante, în prezent la 64,5%, s-a situat la un nivel mult mai ridicat faţă de 61,6% în iunie 2013, datorită provizionării susţinute menţionate mai sus, în vederea curăţării bilanţului.

Rata creditelor neperformante a rămas stabilă la 29,3% din portofoliul total de credite la 30 iunie 2014, în pofida scăderii generale a portofoliului de credite, cauzată de restituirile naturale si vânzarea unor portofolii de credite neperformante selectate.

Rezultatul net din S1 2014 a fost negativ, de -276,6 milioane de lei (-61,9 milioane de euro), în special din cauza provizionării crescute generată de eforturile de curăţare accelerată a bilanţului, în vederea unei performante îmbunătăţite în viitorul apropiat si având în vedere faptul că scăderea ratei creditelor neperformante este critică pentru revenirea cresterii creditării, astfel sprijinind cresterea economică, precum si crearea de locuri de muncă în economie.
Citeşte mai multe despre: BCR

S-ar putea să îți placă:


COMENTARII:
Fii tu primul care comenteaza