Links Sitemap Business Linker Sitemap

BEI, BCR Leasing

BEI continuă să finanţeze IMM-urile, companiile medii şi municipalităţile prin BCR Leasing

Banca Europeană de Investiţii (BEI) acorda BCR Leasing un împrumut de 30 milioane Euro pentru finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM), a întreprinderilor cu capitalizare medie şi a entităţilor publice din Romania care implementează proiecte în industrie, servicii şi infrastructură.