Links Sitemap Business Linker Sitemap

ICI Bucureşti trebuie să pună la dispoziţia Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală un Big Brother fiscal

399 afisari
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti trebuie să pună la dispoziţia Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală datele necesare pentru combaterea evaziunii Sunt transmise datele de identificare (nume, prenume, adresă de domiciliu, CNP) ale deţinătorilor drepturilor de utilizare ale domeniilor cu extensia "ro".
În condiţiile actuale de creştere a manifestărilor împotriva siguranţei publice, a oamenilor, a ordinii în stat, guvernele ţărilor se preocupă intens de garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor.
Un rol determinant în menţinerea ordinii publice într-un stat este acela de a avea o economie stabilă, care să asigure un nivel de trai ridicat al oamenilor, lucru care se poate obţine doar printr-o luptă continuă împotriva evaziunii şi fraudelor fiscale.
În acest scop, în România au fost elaborate acte constitutive care să apere drepturile cetăţeneşti ale oamenilor.
Un exemplu în acest sens este Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
Legea are ca scop garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţă intimă, familială şi privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi se aplică:
- prelucrărilor de date cu caracter personal, efectuate în cadrul activităţilor desfăşurate de operatori care sunt stabiliţi pe teritoriul României;
- prelucrărilor de date cu caracter personal, efectuate în cadrul activităţilor desfăşurate de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României;
- prelucrărilor de date cu caracter personal, efectuate în cadrul activităţilor desfăşurate de operatori care nu sunt stabiliţi în România, prin utilizarea de mijloace de orice natură situate pe teritoriul României, cu excepţia cazului când aceste mijloace nu sunt utilizate decât în scopul tranzitării pe teritoriul ţării a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrărilor respective.
Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu mijloace automate sau neautomate, fiind ulterior stocate pe suporturi de date în condiţii de maximă securitate.
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal trebuie să asigure un nivel de securitate adecvat în ce priveşte riscurile pe care le reprezintă prelucrarea şi protejarea datelor prelucrate; cerinţele de securitate vor fi elaborate şi actualizate periodic de autoritatea de supraveghere ţinând cont de progresul tehnic şi experienţa acumulată.
Transferul datelor cu caracter personal care fac obiectul unei prelucrări sau sunt destinate să fie prelucrate după transfer din România către un stat străin poate avea loc numai în condiţiile în care nu se încalcă legea română, iar statul către care se intenţionează transferul asigură un nivel de protecţie adecvat.
Orice stat de drept, ca să aibă o economie prosperă, trebuie să ia măsuri de combatere a evaziunilor şi fraudelor fiscale, dar în acelaşi timp să adopte şi măsuri care să determine scoaterea economiei subterane la suprafaţă.
În acest sens, având în vedere prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, în luna iulie 2017, prin Ordinul nr.2152 a fost încheiat Protocolul de colaborare în vederea schimbului de informaţii dintre Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti.
Pentru realizarea acestui protocol se vor ocupa Direcţia generală de informaţii fiscale, Direcţia generală de tehnologia informaţiei şi direcţiile de specialitate din cadrul aparatului central al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Protocolul presupune ca Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti să pună la dispoziţia Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în baza unei motivări temeinic justificate, a datelor necesare pentru îndeplinirea unor măsuri de interes public naţional în scopul prevenirii şi combaterii fenomenelor de evaziune, fraudă fiscală şi vamală şi al creşterii gradului de colectare a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale în România.
ICI - Bucureşti trebuie să asigure transmiterea datelor de identificare (nume, prenume, adresa de domiciliu, CNP) din baza lor de date către ANAF ale deţinătorilor dreptului de utilizare a domeniilor cu extensia "ro" .
Un factor important în realizarea acestui protocol este asigurarea şi protejarea secretului fiscal, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi a drepturilor şi libertăţilor persoanelor.
Transmiterea datelor între cele două instituţii se va face printr-o conexiune securizată realizată de către specialiştii din domeniul de activitate al ANAF şi ai ICI Bucureşti cu respectarea confidenţialităţii şi securităţii datelor.
Serviciile de specialitate ale Registrului RoTLD din cadrul ICI - Bucureşti vor transmite informaţiile solicitate de ANAF, acestea nefiind răspunzătoare de corectitudinea datelor din baza de date a Registrului RoTLD. Responsabilitatea corectitudinii datelor înregistrate în baza de date a Registrului RoTLD revine deţinătorului numelui de "domeniu.ro".
Prelucrarea datelor de către cele două instituţii se va face cu respectarea legilor în vigoare în România, cu respectarea dreptului persoanei vizate de informare, de acces, de intervenţie asupra datelor, de opoziţie, de a nu fi supus unei decizii individuale şi de a se adresa justiţiei.
Datele şi informaţiile cu caracter personal furnizate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti sunt confidenţiale, se utilizează şi se păstrează cu respectarea legislaţiei în vigoare şi nu pot fi folosite în alte scopuri decât cele legale aplicabile.
Anul viitor, din data de 25 mai 2018 va intra în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.
În vederea alinierii la prevederile legale europene şi naţionale aplicabile, Ordinului nr.2152/14 iulie 2017 privind Protocolul de colaborare în vederea schimbului de informaţii dintre Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti i se pot aduce modificări şi completări.
Acest fapt demonstrează că ţările europene - şi nu numai - caută să îmbunătăţească continuu sistemul de combatere a infracţiunilor, a fraudelor şi evaziunilor fiscale, să ia măsuri complexe de respectare a legilor democratice, de apărare a statului de drept  şi a drepturilor cetăţeneşti ale oamenilor.
Este o luptă care se accentuează continuu, iar oamenii trebuie să conştientizeze că măsurile de siguranţă care se iau sunt pentru ei, nu împotriva lor, pentru asigurarea unui trai liniştit în condiţii de maximă securitate.

S-ar putea să îți placă:


COMENTARII:
Fii tu primul care comenteaza