Links Sitemap Business Linker Sitemap

AGA de la Banca Transilvania a aprobat să fie finalizeze fuziunea cu Bancpost până la data de 31 decembrie 2018

518 afisari
Acționarii Băncii Transilvania au aprobat în cadrul Adunării Generale Extraordinare de azi, 16 octombrie a.c., fuziunea BT - Bancpost, care va avea loc în 31 decembrie a.c.
“Mulțumesc acționarilor pentru încrederea acordată prin aprobarea fuziunii. Având la bază sinergiile Banca Transilvania – Bancpost şi văzând rezultatele de până acum avem încredere că vom finaliza cu bine planul ambițios al integrării în decembrie, când cele două bănci vor fuziona”. - declară Horia Ciorcilă, Preşedintele Consiliului de Administrație BT.

În perioada următoare, BT va oferi clienților Bancpost informații despre produsele şi serviciile corespondente de la Banca Transilvania, precum şi Oferta de Bun Venit la BT.

Banca Transilvania a achiziționat Bancpost de la Eurobank Group în aprilie 2018, deţinând în prezent peste 99% din capitalul social al Bancpost. Ulterior momentului achiziţiei a fost demarată integrarea Bancpost în Grupul Financiar Banca Transilvania, respectiv demersul de obţinere a aprobărilor din partea autorităţilor. Astfel, în cursul lunii septembrie a.c. Banca Transilvania a obţinut autorizarea fuziunii de către Banca Națională a României.

Până la finalul anului, când va fi finalizată integrarea, cele două bănci vor avea în continuare activitate separată. Ultima zi lucrătoare la Bancpost va fi 28 decembrie a.c., iar prima zi lucrătoare din anul viitor la Banca Transilvania va fi 3 ianuarie 2019.


"Bancpost îşi încetează existenţa, fuziunea având ca efect dizolvarea fără lichidare şi transmiterea universală a întregului său patrimoniu către Banca Transilvania, care astfel dobândeşte drepturile şi este ţinută de obligaţiile Bancpost". Banca Transilvania îsi va menţine activitatea principală de intermediere monetară, precum si restul activităţilor secundare.
     În baza contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni, Banca Transilvania "achiziţionează, prin preluarea în mod direct, 100% din acţiunile ERB, 100% din acţiunile ERS şi 99,14675% din acţiunile Bancpost, vânzătorii retrăgându-se din societate", mai precizează documentul citat.
 
     Principalele acţiuni de coordonare ce vor fi urmărite după realizarea tranzacţiei sunt următoarele, conform proiectului de fuziune:
     - Creşterea veniturilor ca urmare a diversificării ofertei către clienţi (prin introducerea de noi produse şi servicii şi ajustarea celor existente);
     - Majorarea veniturilor prin eficientizarea canalelor de distribuţie;
     - Îmbunătăţirea structurii de costuri pe termen lung;
     - Optimizarea infrastructurii, combinând competenţele celor două instituţii, având în vedere că structura teritorială a Bancpost va fi integrată în cadrul Grupului BT şi va aduce îmbunătăţiri structurii nou create;
     - Resursele vor putea fi alocate mai eficient prin crearea unei singure unităţi administrative;
     - Fluxurile decizionale vor fi optimizate prin integrarea structurilor exis­tente, a know-how-ului şi a experienţei existente în cele două entităţi;
     - Simplificarea proceselor privind managementul, controlul şi raportarea pe toate segmentele de afaceri şi în ceea ce priveşte raportările financiare, de risc etc.;
     - Optimizarea resurselor de finanţare prin eficientizarea raportului credite - depozite existent la acest moment în fiecare din cele două bănci;
      Eficientizarea utilizării şi alocării capitalului prin consolidarea portofoliului de produse.
     De asemenea, un obiectiv important al fuziunii celor două instituţii este administrarea riscurilor semnificative la care este expusă instituţia de credit după fuziune în vederea menţinerii profilului de risc ţintă, definit pentru bancă în urma fuziunii. Astfel, proiectul de integrare este orientat pe modul cum vor fi gestionate diferenţele dintre cele două bănci şi expunerea agregată astfel încât să se asigure:
      O tranziţie fără dificultăţi şi asigurarea unui cadru adecvat şi sustenabil pentru BT;
     Sistemele, politicile, guvernanţa, resursele umane, capitalul şi lichiditatea sunt adecvate dimensiunii şi profilului de risc al instituţiei de credit absorbante după fuziune.".
     Începând cu 3 aprilie 2018, Bancpost şi Banca Transilvania fac parte din acelasi grup financiar-bancar.
     Instituţia de credit clujeană a raportat, după primele şase luni ale acestui an, un profit net la nivel de bancă de 662,7 milioane de lei, cu 33,6% peste cel obţinut în aceeaşi perioadă a anului trecut, în urma creşterii veniturilor operaţionale cu 13,51%, până la 1,423 miliarde de lei, pentru acelaşi interval de raportare.
     La nivel consolidat, Grupul BT a înregistrat, la finalul primului semes­tru al acestui an, un profit net de 864,6 milioane de lei, cu 68,63% peste cel obţinut la data de 30 iunie 2017, de 512,73 milioane de lei.

S-ar putea să îți placă:


COMENTARII:
Fii tu primul care comenteaza